Cotton Stories
Oh Moon Child

Oh Moon Child


Vår kollektion "Moons of our solar system" visar hur långt bort den specifika månen är ifrån oss. Där vi utgår ifrån att vi har fötterna på jorden.. "Love you to the moon and back * 477,710 miles to be exact..."" symboliserar avståndet till varje måne med utgångspunkt att vi har fötterna på jorden. Tips! Tavlorna är fina att hänga ihop. Mått; 30*40. Ram ingår ej.
------------------------------------------------------------------------------------
Our collection "Moons of Our Solar System" shows how far the specific moon are from us,
Where we assume we have feet on earth. "Love you to the moon and back * 477.710 miles to be exact ..." "symbolizes the distance to each moon starting point that we have feet on earth. Tips! The pictures are nice to hang together. Dimensions: 30 * 40. Frame is not included.
299 SEK