Cotton Stories
Luna - Moon of Earth

Luna - Moon of Earth


Vår kollektion "Moons of our solar system" visar hur långt bort den specifika månen är ifrån oss, där vi utgår ifrån att du har fötterna på jorden.. "From where you stand" symmboliserar avståndet till varje måne med utgångspunkt att vi har fötterna på jorden. Tips! Tavlorna är fina att hänga ihop. Mått; 30*40. Ram ingår ej
--------------------------------------------------
Our collection "Moons of Our Solar System" shows how far the specific moon are from us,
Where we assume we have feet on earth.. "From where you stand" symbolizes the distance to each moon starting point that we have feet on earth. Tips! The pictures are nice to hang together. Dimensions: 30 * 40. Frame is not included.
299 SEK