Cotton Stories
Callisto - Moon of Jupiter

Callisto - Moon of Jupiter


Vår kollektion "Moons of our solar system" visar hur långt bort den specifika månen är ifrån oss, där vi utgår ifrån att du har fötterna på jorden.. "From where you stand" symmboliserar avståndet till varje måne med fötterna på jorden. Tips! Tavlorna är fina att hänga ihop. Mått; 30*40. Ram ingår ej.
--------------------------------------------------
Our collection "Moons of Our Solar System" shows how far the specific moon are from us,
Where we assume we have feet on earth... "From where you stand" symbolizes the distance to each moon with the feet of the earth. Tip! The paintings are nice to hang together. Measure; 30 * 40. Frame is not included.
299 SEK